راهنمای انتخاب سایز کفش

پیش از اندازه گیری به نکتات دقت کنید :

در اغلب موارد اندازه ی پای راست و چپ کمی تفاوت دارد لذا اندازه گیری را برای هر دو پا انجام دهید و طول پایی را ملاک قرار دهید که بزرگتر است.
چنانچه پیش از این از کفشی با برند یکسان استفاده نموده اید نیازی به راهنمای انتخاب سایز ندارد و سایز کفش قبلی را ملاک انتخاب قرار دهید.
1- برای اندازه گیری طول پا فقط به یک کاغذ، یک قلم و یک خط کش نیاز دارید.
2- پای خود را به صورت روی کاغذ بفشارید و دور تا دور آن را خط بکشید دقت کنید که خطوط در نزدیک ترین حالت با پای شما قرار گیرد اما به هیچ عنوان زیر پا کشیده نشود.
راهنمای انتخاب سایز کفش ورزشی
3- سپس یک خط از انگشت شست تا انتهای پاشنه خود بکشید و این خط را اندازه گیری کنید.
چگونه سایز کفش مناسب خود را بفهمیم؟
4- این اندازه به شما کمک میکند تا سایز کفش خود را مطابق با جداول راهنمای انتخاب سایز برند مورد نظرتان انطباق دهید.

جدول راهنمای انتخاب سایز برندهای مختلف :


Menu

مقایسه 0