راهنمای انتخاب سایز کفش

پیش از انتخاب سایز کفش مورد نظر این نکات را به دقت مطالعه کنید:

در اغلب موارد اندازه ی پای راست و چپ کمی تفاوت دارد لذا اندازه گیری را برای هر دو پا انجام دهید و طول پایی را ملاک قرار دهید که بزرگتر است.
چنانچه پیش از این از کفشی با برند یکسان استفاده نموده اید نیازی به راهنمای انتخاب سایز ندارد و سایز کفش قبلی را ملاک انتخاب قرار دهید.
1- برای اندازه گیری طول پا فقط به یک کاغذ، یک قلم و یک خط کش نیاز دارید.
2- پای خود را روی کاغذ بفشارید و دور تا دور آن را خط بکشید دقت کنید که خطوط در نزدیک ترین حالت با پای شما قرار گیرد اما به هیچ عنوان زیر پا کشیده نشود.
3- سپس یک خط از انگشت شست تا انتهای پاشنه خود بکشید و این خط را اندازه گیری کنید.
4- این اندازه به شما کمک میکند تا سایز کفش خود را مطابق با جداول راهنمای انتخاب سایز برند مورد نظرتان انطباق دهید.
5- چنانچه پنجه ی پایتان پهن است ، نیم تا یک سایز بزرگتر انتخاب کنید.
راهنمای انتخاب سایز کفش ورزشی
چگونه سایز کفش مناسب خود را بفهمیم؟

منو